Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Μηχανολογίας

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης αερισμού και Κλιματισμού