Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Εργαστήριο Συγκολλήσεων Μηχανολογίας

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Εργαστήριο Πληροφορικής

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Εργαστήριο Μηχανολογίας

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Αίθουσες

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016

Στέγη - Φωτοβολταϊκά

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2016

Στο σχολείο μας υπάρχει και λειτουργεί εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από το 2011.

 

 

Περιβάλλων Χώρος

Κατηγορία: Υποδομές
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2016

Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου.