Εξ` αποστάσεως εκπαίδευση λόγω κατάληψης

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την διάρκεια κατάληψης τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ' αποστάσεως. 

Οι απουσίες καταχωρούνται κανονικά και δεν έχουν δικαίωμα παρακολούθησης αυτοί που έχουν υπογράψει και συμφωνήσει στο κλείσιμο του σχολείου. Επίσης μια κατάληψη μπορεί να συνεχίσει εφόσον έχουν υπογράψει πάνω από το 50% των μαθητών του σχολείου. 

Επομένως, αύριο 16/01/2024, με το ίδιο πρόγραμμα μαθημάτων οι μαθητές θα μπαίνουν στον σύνδεσμο που θα βρουν στην ιστοσελίδα μας την εκάστοτε ώρα. Οι καθηγητές του σχολείου θα βρισκόμαστε το πρωί έξω από το σχολείο, όπως κάθε μέρα να ενημερωθούμε για την συμμετοχή και θα αποχωρήσουμε σε περίπτωση που έχει συμμετοχή η κατάληψη πάνω απο 50%, για να κάνουμε το μάθημα διαδικτυακά. 

Προσοχή! 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμετοχή πάνω του 50% το σχολείο θα ανοίξει και α λειτουργήσει κανονικά και όχι εξ αποστάσεως. 

 

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων

 

Ευχές και επαναλειτουργία σχολέιου

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας σας ευχόμαστε Καλές γιορτές με υγεία.
Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής. Χρόνια πολλά!

Το σχολείο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 08/01/2024.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023. Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 μπορούν να υποβάλουν οι κάτωθι υποψήφιοι: α) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη), που διεκδικούν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. β) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της. 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Όσοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ, υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά, παρά μόνο με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ Όσοι είναι απόφοιτοι, υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση υποχρεωτικά συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (πτυχίο ή/και απολυτήριο) και με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων. Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής συνυποβάλλουν τη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Γ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ, υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ φοίτησής τους. - Οι απόφοιτοι υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ καταθέτουν την Αίτηση - Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ καταθέτουν την Αίτηση - Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) σε εσπερινό ΕΠΑΛ. Επισήμανση: οι απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να διεκδικήσουν θέσεις με το κοινό ποσοστό των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ, σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά, να υποβάλουν Αίτηση–Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στο ημερήσιο ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους .

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται ως άνω, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές της 7 τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ αυτοί θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ για όσους έχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισότιμο τίτλο, μέχρι την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.

2. Ειδικά οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται σε επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους, με την προϋπόθεση ότι οι επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιούνιο και θα μπορούν να αποκτήσουν έγκαιρα τους απαραίτητους τίτλους (απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας) πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

3. Οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, για τα επόμενα δύο χρόνια (10%), όπως δικαιούνται οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑΛ. 4. Αν ο/η υποψήφιος/α δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος ειδικότητας ή Γενικής Παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα. 5. Αν ο/η υποψήφιος/α, παρότι υπέβαλε Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΕΠΑΛ το 2022 ή το 2023. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024). Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες. Υπενθυμίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α που υποβάλλει ΜΔ για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια. Για την εισαγωγή στα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 5 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση - Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ  Π.ΕΠΑΛ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ  Π.ΕΠΑΛ  2024

ΕΞΕ - 136804 - 2023 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024. 

Χοροεσπερίδα Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. Βρυσών

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023