Κατ' εξαίρεση εγγραφές

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023

Σας ενημερώνουμε για την κατ' εξαίρεση εγγραφή των μαθητών στην Γ' φάση υποβολής εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 από τη Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 12.00 έως και την Παρασκευή 15-09-2023 και ώρα 23.59.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση, η διαγραφή τους και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εκπρόθεσμη αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/-ύντρια του σχολείου, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά, προς έγκριση, στον/στη Διευθυντή/-ύντρια της οικείας Δ.Δ.Ε..

Η ενημέρωση για την έγκριση ή μη της εκπρόθεσμης αίτησης πραγματοποιείται μέσω της σχολικής μονάδας ή της οικείας Δ.Δ.Ε. και όχι μέσω της εφαρμογής.

Με κωδικούς taxis στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/

 

Ωστόσο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν και να υπογράψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο σχολείο:

1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, από το e-eggrafes .

2. Η Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα συνοδευτική αίτησης εγγραφής (σας την δίνουμε εμείς).

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ΕΤΕΡΟΥ Κηδεμόνα (όχι αυτός που χρησιμοποίησε τους δικούς του κωδικούς Taxisnet) από Κ.Ε.Π. ή μέσω της εφαρμογής gov.gr ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας μαθητή ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (Για αλλοδαπούς)

5. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία γι’ αυτό έως τέλος Σεπτέμβρη 2023)ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ.

6. Τυχόν υπάρχουσες ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και γνωματεύσεις Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών.

7. Μία φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας).

Εμφανίσεις: 64